Zásady spracovanie osobných údajov fyzických osôb

Radi by sme Vás uistili, že Originalky.cz s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese Tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 40302, IČO: 06449760 (ďalej len "Originalky.cz" alebo "my"), venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečenie Vašich osobných údajov. Okrem nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť Originalky.cz zhromažďuje, spracováva iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, partnerov a samozrejme zamestnancov je našou prioritou a venujeme maximálnu možnú pozornosť ich zabezpečenie. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktorý 25. mája 2018 nahradil zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Anglická skratka s ktorou sa možno stretnúť je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation). Ďalej sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky. Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás prosím obrátiť na emailovú adresu info@originalky.cz.

 

Aké údaje spracováváme

Definícia osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, článok 4):

 • identifikačné údaje - meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • údaje o objednanom tovare - objednaný tovar, spôsobu platby (pri platbe vopred aj číslo platobnej účtu), a údaje o reklamáciách
 • pri prehliadaní webových stránok - zaznamenáva sa vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie súborov cookies pre správnu funkčnosť eshopu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako oprávnený záujem.
 • údaje súvisiace s návštevou našej prevádzky - napríklad nahrávky z kamerových systémov či údaje vyžadované zákonom pre výkup tovar.

 

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu splnenia právnej povinnosti
 • na základě vášho súhlasu

Aká spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo s nami máte uzavretú zmluvu či u nás objednáte tovar (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady , článok 6). Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Účely spracovania

1.Pokiaľ u nás objednáte tovar vykonávame nasledujúce spracovanie:

1.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokiaľ u nás objednáte tovar, spracovávame vaše osobné údaje na účely vykonávania tejto zmluvy, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. To znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby sme s vami mohli komunikovať
 • pre potreby platby alebo pre potreby vykonanie služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim ďalším partnerom najmä prepravcom, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?
 • v súvislosti s reklamáciou
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite

1.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás objednáte tovar uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných produktoch na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednanom tovaru za účelom zasielania ponúk e-mailom; naším oprávneným záujmom je tu propagácie našich produktov a služieb. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu 12 mesiacov od poslednej objednávky.


Proti týmto spracovaním realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku
.
 

1.3. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných produktoch, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich predpisov:

       • zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník
       • zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa
       • zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty
       • zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve
       • nariadeniami EÚ proti podpore terorizmu, praniu špinavých peňazí

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

 

2. Ak navštívite náš web

2.1. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory typu cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní. Tieto cookies neobsahujú žiadne z osobné údaje a sú zašifrované.

Tieto cookies nám pomáhajú:

       • identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť alebo ktoré tovar ste si odfiltrovali na zobrazenie
       • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu
       • kompletnú funkčnosť košíka, teda ak si niečo vložíte do košíka, uloží sa toto do cookies. Bez tejto funkcie by si eshop nepamätal čo máte v košíku a pri prechode medzi stránkami eshope aby došlo k jeho vymazanie

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše služby.

Ďalej do Vášho zariadenia ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:

 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady o správaní pri nákupoch na našom e-shope
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť na zber údajov o Vašom správaní na našom webe

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete vo svojom prehliadači a zotrváte na našich stránkach, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie vo vašom prehliadači.

 

2.2. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web www.originalky.cz, www.originalky.eu a www.originalka.sk spracujeme údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:
        • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás
        • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným       záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu

Údaje o Vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje:

IP adresa vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet)
       • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie
       • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie
       • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web

Tieto osobné údaje používame po dobu 14 mesiacov. Proti tomuto spracovanie máte právo uplatniť námietku.

 

3. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom emailu a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás objednali tovar a vašu požiadavku sa vzťahuje k tejto zmluve, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že je plníme riadne a včas
  • preukazovaní, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 12 mesiacov. Proti spracovanie na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

4. Ak navštívite našu predajňu

Ak navštívite našu predajňu budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktoré môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho i Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni, čo je súčasne náš oprávnený záujem . Spracovanie prebieha podľa článku 6 ods 1 písm f) GDPR.

Prevádzkovateľom kamerového systému je naša spoločnosť Originalky.cz s.r.o. .. Dáta sú šifrované a prístupy k videu sú prísne obmedzené a nie sú poskytované tretím osobám. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov, potom sú definitívne odstránené. Proti tomuto spracovanie máte právo uplatniť námietku.

 

5. Ak nám udelíte svoj súhlas

Ak ešte nevyužívate naše služby (neobjednali ste u nás tovary a výrobky) a pri poskytnutí svojich údajov nám udelíte svoj súhlas, môžeme vaše identifikačné a kontaktné údaje použiť pre zasielanie ponúk e-mailom.

Váš súhlas je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte na e-mail info@originalky.cz alebo stačí v každom emailu kliknúť na najspodnejšej časť ktorá vás odoberie z ponúk. 

 

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • ak ste adresátom tovar, ktorý je u nás objednaný, našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, konkrétne partnerom zaisťujúcim prepravu a doručovanie zásielok, napr. Slovenská pošta, PPL, DPD, Zásilkovna
 • v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom ak sme k tomu vyzvaní
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje. Takými spracovateľovi sú najmä:

 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy
 • poskytovatelia e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami
 • advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúryporovnávací portály typu Heureka.cz pri udelení výslovného súhlasu pri objednávke

Všetci naši partneri sú starostlivo vyberaní a sú viazania zabezpečiť vaše osobné údaje technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečenia (sofwarová ochrana, prístupové práva, povinnosť mlčanlivosti zamestnancov). 

 

Ako vaše osobné údaje chránime?

Vaše údaje sú uložené v cloudovom riešení spoločnosti iPodnik.cz Toto riešenie využíva najnovšie zabezpečenie na profesionálnej úrovni. Vaše údaje teda nie sú fyzicky v našej spoločnosti ale na Internete na zabezpečených serveroch ku ktorým majú prístup len poverení pracovníci.
K firemným PC majú prístup len preškolení pracovníci ktorí musia prejsť dvojaký autentifikáciou.

 

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávanie tovaru, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe. V niektorých prípadoch je spoločnosť Originalky.cz oprávnená získavať osobné údaje z verejných registrov a ide najmä o situácie, kedy Originalky.cz uplatňujú svoje oprávnené záujmy, najmä záujem konať obozretne.

 

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto je mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s primeraným poplatkom.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by takéto spracovanie oprávňovali nemáme
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatnia tam, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje).

Právo na obmedzenie spracovanie

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli)
 • vaše osobné údaje už nepotrebuje pre uvedené účely spracovaním, ale vy ich požadujete pre určením, výkon Alebo obranu ich právnych nárokovvznesete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu)

Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 

Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri. Časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri. Časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 

Právo podat stížnost

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adresePplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Ako možno uplatniť jednotlivé práva

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu info@originalky.cz.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

 

Nevíte si rady?

Spýtajte sa nás telefonicky alebo nám pošlite e-mail

+420 414 12 02 08

Najdete nás i na MALL.CZ
Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoUpresniť nastavenia